Välkommen till Kablageproduktion

Vår affärsidé är att med effektivitet och dynamik marknadsföra och producera kablagerelaterade kvalitetsprodukter för krävande och tillverkande företag baserat på en långsiktig affärsrelation.

Vår övertygelse är att svensk produktion med närhet till våra kunder ger fördelar där anpassningar och korta ledtider kräver en flexibel och dynamisk organisation. Med effektiv logistik och mångårigt kunnande inom montage och produktion kan vi erbjuda kostnadseffektiva lösningar på små och medelstora serier.

Montering och produktion sker i ändamålsenliga och trivsamma lokaler i Västerås. För att snabbt anpassa produktionskapacitet mot rådande behov arbetar vi med viss andel projektanställning.

Effektiv logistik med hög tillgänglighet på kritiskt material är för oss mycket viktigt. Vi samarbetar med ledande tillverkare av kontakt, förbindningsmaterial och kabel.

Vårt erbjudande innefattar i grunden kundanpassade kablage inom ett flertal teknikområden. Vi utför även mer sammansatta montage där kablaget kan ingå. Klicka på respektive länk nedan för att läsa mer om våra erbjudanden.