Covid-19, nuvarande status i vår verksamhet

Nedan följer kort information om aktuell status i vår verksamhet med hänsyn till pågående Covid-19 pandemin.

Vi har i nuläget en nära på oförändrad beläggning i vår verksamhet där produktion och tillverkning fortlöper som vanligt. Vi har i detta fall en stark hjälp av ett långsiktigt arbete med diversifiering och riskspridning mellan våra kunder vilket borgar för fortsatt framtida stabilitet.

Vi har infört flertalet försiktighetsåtgärder sedan en tid tillbaka såsom begränsning av externa besökare, interna rutiner för minimering av smittspridning, tydliga direktiv till egen personal om att vara uppmärksam på sjukdomssymptom samt direktiv om 2 dagars symptomfria dagar innan återgång till arbete. Detta har medfört en något högre sjukfrånvaro vilket vi dock anpassat vår totala bemanning mot för att undvika leveransförseningar.

Vi för en kontinuerlig dialog med våra leverantörer runt materialförsörjning, i nuläget börjar vi märka av vissa störningar i komponentleveranser främst kopplat till den nedstängning som Frankrike införde tidigare i mars. Hittills har vi dock kunnat lösa dessa genom stödköp via andra kanaler i vårt leverantörsnätverk.

Vår ambition är att du som kund till Kablageproduktion alltid ska känna en trygghet i leveranser från oss även i en situation som denna.
Vi fortsätter att följa utvecklingen dagligen och fortsätter att vidta åtgärder för att säkra åtaganden till våra kunder.

Vi vill passa på att önska alla affärspartners och anställda med familjer en trevlig påsk! Ta hand om er!