Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) i kraft och i och med detta förändringar gällande hur personinformation får behandlas. Som ett led i vårt arbete med att anpassa oss till GDPR så finns flera olika integritetspolicys angående personuppgiftshantering enligt GDPR: