Hur uppnås en god kontaktpressning?

För godkänt resultat  krävs;

  • Rätt val av verktyg och förbindningsmaterial
  • Verktyg är kalibrerat och underhållet
  • Verifiering av utfall
  • Kompetent och utbildad personal

Via verktygsregister sköts årliga kalibreringar. Innan start av en tillverknings batch sker ALLTID en verifiering av kontaktpressningen genom förstörande provning med mätning av dragprov och krimphöjd. Kontaktpressning utförs endast av utbildade operatörer.

Via mikroskop kan kontaktpressningens tvärsnitt granskas mer ingående, där framgår också tydligt hur ett ”ej godkänt” utförande kan se ut.
Tyvärr kan vi se att det inom branschen förekommer varierande kvalitet och utförande på dessa förbindningar.

 

Vad kan en dålig kontaktpressning resultera i?

Ett bortfall av signal är ofta en enkel parameter att felsöka, dock visar ofta en dåligt utförd kontaktpressning sig i intermittenta fel som gör felsökning mycket kostsam och omfattandet. Vid överföring av kraft i grövre förbindningar visar sig en dålig förbindning i ökade förluster och i värsta fall en ökad värmeutveckling. Nedan ges exempel på ej godkända förbindningar.

Kardeler utanför krimp

Rätt komponenter, fel verktyg

Dålig utfyllnad till följd av kardeler avklippta vid skalning

Ej kompatibla komponenter