Optimering av tillverkning

Ett effektivt och kvalitetssäkrat montage kräver i någon omfattning framtagning av montagefixturer med tillhörande testutrustning. Med modern 3D-print teknik sker framtagning av komponenter internt. Redan på beredningsstadiet påbörjas koncept framtagning för produktionsanpassningen. Då vi valt att standardisera vårt fixturkoncept blir detta även intressant även på relativt låga tillverkningsserier.