Covid-19, nuvarande status i vår verksamhet

Nedan följer kort information om aktuell status i vår verksamhet med hänsyn till pågående Covid-19 pandemin. Vi har i nuläget en nära på oförändrad beläggning i vår verksamhet där produktion och tillverkning fortlöper som vanligt. Vi har i detta fall en stark hjälp av ett långsiktigt arbete med diversifiering och riskspridning mellan våra kunder vilket